Casa > Notícies > Contingut

Disseny estructural de caixa per a productes hortofructícoles

Jul 09, 2016

Caixa s'utilitzen extensament per al transport i emmagatzematge fresc produeixen al sector hortícola. Aquestes caixes protegir el seu contingut de danys mecànics per gotes, impactes, un munt de vibració i compressió. L'anàlisi i la predicció de la capacitat de càrrega de compressió apilament de caixa és important estudiar la resposta d'envasament existent a l'estrès mecànic o dissenyar noves caixes per complir condicions de manipulació postcollita. Bon disseny d'envasament de ventilació és important en l'optimització de la uniformitat de ventilació i refrigeració, minimitzant el deteriorament de la qualitat del producte envasat i mantenir la integritat mecànica del quadre. S'utilitzen diverses eines experimentals i modelat per investigar el disseny i prestacions mecàniques d'envasament. Estudis experimentals sobre prestacions mecàniques d'envasament inclouen anàlisi de compressió, impacte i vibració. Elements finits i simulació és útil per al disseny d'estudi i estructurals d'envasament corrugat ventilades, tenint en compte la forma, localització i dimensió de la ventilació. Els avenços en tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen noves perspectives de desenvolupament de programari fàcil d'usar cap a l'anàlisi integrat de disseny i el rendiment d'envasament de productes frescos.


Paraules clau

  • Envasament corrugat;

  • Elements finits modelització;

  • Prova de compressió;

  • Prova de gota;

  • Proves de vibració