Casa > Notícies > Contingut

Percepcions dels consumidors de bosses de la compra

Jul 23, 2016

Bosses de la compra al detall són una forma d'Embalatge secundari, que se subministra per detallistes (gratuïts) a clients com a mitjà de transport de mercaderies. A Hong Kong, la reutilització de la bosses de la compra és un fenomen comú. Quines són les raons importants per als consumidors d'usar i reutilitzar les bosses de compra? Quines són les freqüències d'ús de diferents tipus de bosses de la compra? Hi ha estudis publicats relatius a les bosses de compra, per tant, aquest estudi exploratori pretén donar una visió inicial cap a les percepcions dels consumidors de bosses de la compra. Després del treball qualitatiu, es va realitzar una enquesta consisteix en un total de 200 qüestionaris personally‐administered a una selecció de massa ràpid Transport () les Hong Kong estacions MRT de Hong Kong. La Mostra de destinació inclosos els mascles i les femelles de 15 anys o més, amb una distribució igual de cada gènere. Els resultats indiquen que la majoria dels entrevistats agradaria utilitzar i reutilitzar les bosses de paper comercial, en comptes de bosses de plàstic. A més, els entrevistats desitjat diferents atributs de bosses de paper comercial quan comparat amb bosses de plàstic. Finalment, s'identifica la relació entre la durada de mantenir una bossa de compres i la freqüència de reciclar-ne la mateixa bossa.